Genel 

NANOFIBERLER ve ELEKTROEĞİRME

Bilgilendirme Elektrospinleme; polimer, kompozit ve seramik içeren çeşitli materyallerden ultra ince bir fiber üretmek için basit ama kapsamlı bir işlemdir. Elektrospinleme düzeneği, yüksek voltajlı güç kaynağı, metal iğneli bir şırınga ve iletken bir kolektör olmak üzere üç ana bileşenden oluşur. Aslında, çok karmaşık görülse de, nano fiber üreten basit bir işlem mekanizmasıdır. Elektrospinning işlemi, Liu ve arkadaşlarına göre titreşim elektrospinleri, manyeto elektrospinleri, Siro elektrospinleri ve kabarcık elektrospinleri gibi çeşitli tekniklere ayrılabilir [1]. Dolum sıvısı jeti şırınga ucundan toplayıcıya doğru hareket ettikçe, akım akış şekli ohmikten konvektif akışa doğru değişmekte ve…

Read More